Vaqif Nəbi oğlu Nəbiyev (elmlər namizədi)

Vaqif Nəbi oğlu Nəbiyev (elmlər namizədi)

QISA MƏLUMAT Vaqif Nəbi oğlu Nəbiyev 1953-cü ildə Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Faxralı orta məktəbini bitirmiş və Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun (indiki ADTU-nun) müalicə-profilaktika fakültəsinə qəbul olmuşdur. 1976-cı ildə institutu müvəffəqiyyətlə bitirmiş, bir il Kirovabad (Gəncə) şəhər təcili yardım xəstəxanasında internatura keçmişdir. 1978-1981-ci illərdə təyinatla Xanlar rayonu mərkəzi xəstəxanasında həkim-onkoloq işləmişdir.

Ətraflı
Əli Əliyev

Əli Əliyev

“YALANA İNANMAZ İDRAKI OLAN” Allah–Təala Hədsi-Qudsidə buyu­rur: “Mən bir gizli xəzinə idim, istədim ki, tanınam, insanları yaratdım ki, məni tanı­sınlar”. Doğurdan da, Tanrı əqil-kamal və şüur sahibi olan insanı elə yaratdı ki, gözəlliyi, kamilliyi yalnız insan dərk edə bilər. Həm də yaradanımız bu dünyanı ədalətli imtahan və araşdırıcı keçid meydanı kimi yaradıb. Keçid meydanında məxluqlar

Ətraflı
Oruc Dünyamalı oğlu Qurbanov

Oruc Dünyamalı oğlu Qurbanov

BİR QƏLBİN DÖYÜNTÜSÜ Bəzən illər, günlər, həftələr bir göz qırpımında ötüb keçir. Həmin illərin və günlərin necə keçdiyini, ötdüyünü insan yaşa dolduqca zaman-zaman hiss eləməyə başlayır. Hiss eləyir ki, arxada bir il qaldı, on il qaldı, iyirmi il qaldı. Elə ki, insan ar­xada qalan illərdə bir iş görə bilir, iz qoyur, ürəklərdə xoş duy­ğu­lar yaradır,

Ətraflı
Səməd Bəxtiyar oğlu Məmmədov

Səməd Bəxtiyar oğlu Məmmədov

BAHARA DÖNDƏRƏR QIŞI NƏFƏSİ Faxralıda dərə gözəl, dağ gözəl, Bu yerlərə bir glmisən birdə gəl. Gözlərə bax qəlbi anla lbə-əl, Anlamasan ürək küsər, dil qınar. Özünəməxsus əsrarəngiz və füsünkar gözəlliyi olan Faxralıda dil-dodaqda donan bulaqları, bu­daqlarda cəh-cəh vuran bülbül­ləri, dağlarında ətri insanı bihuş edən gül-çiçəkləri seyr etməyə iki göz azlıq edir. Bu elin obanın oğul­ları

Ətraflı
Vəli Bayram oğlu Əliyev

Vəli Bayram oğlu Əliyev

“İNSAN HEYKƏL OLUR XATİRƏLƏRDƏ” Nuşirəvan Adil öyüd və nəsihətlərinin birində deyirdi: “Ey oğul, oxuyarkən bu sözlərə xor baxma. Bunlardan həm hikmət iyi gəlir, həm də hökmranlıq iyi. Çünki bunlar həm alim sözüdür, həm də həkimlərin. Bunların hamısını öz malın et. İndi nə qədər cavansan öyrən”. Əvvəla Vəli müəllim mütaliəni sevən, məlumatlı ziyalı idi. Sözdən məharətlə

Ətraflı
Təhmiraz Əlizadə

Təhmiraz Əlizadə

ƏSL İNSANI EL YAŞADIR 10 may 1941-ci ildə Faxralıda anadan olmuşdur. Güllər nəslindəndir. 1948-ci ildə 1-ci sinfə getmiş, 1959-cu ildə məktəbi bitirib, həmin il (1959) Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsinə qəbul olmuşdur. 1965-ci ildə həmin İnstitutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Tələbə vaxtı evtikmə kombinatında feldşer işləmişdir. 1965-ci ildə İnstitutu bitirdikdən sonra Şamaxı

Ətraflı
Sabir Ayvaz oğlu Xəlilov (elmlər namizədi)

Sabir Ayvaz oğlu Xəlilov (elmlər namizədi)

QISA MƏLUMAT Sabir Ayvaz oğlu Xəlilov 1941-ci ildə Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olmuşdur. 1958-ci ildə Faxralı orta məktəbini və 1963-cü ildə isə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Mexanika fakültəsini bitirmişdir. 1965-ci ildən Azərbaycan Texniki Universitetində işə başlamışdır. 1974-cü ildə “İkiforsunkalı yanacaq sistemi vasitəsilə dizel mühərrikinin işinin tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək texnika elmlər namizədi elmi

Ətraflı
Qulu Bayram oğlu Əliyev

Qulu Bayram oğlu Əliyev

“GÜLƏ GÜLDƏN AĞIR SÖZ DEMƏMİŞƏM” XX əsrin 50-ci illərində Bakı şəhərində ali təhsil alan tələ­bələri barmaqla saymaq olardı. Bunlar ağır müharibə illərindən sonra Faxralı kəndinin ali təhsil dalınca Azərbaycana üz tutmuş qaranquşları idi. Bu gənclər sırasında Qulu Bayram oğlu Əli­yev özünəməxsus yer tuturdu. Qulu Bayram oğlu Əliyev 1938-ci il fevral ayının 14-də Gürcüstan Respublikasının Faxralı

Ətraflı
Mö­hüb­bət Mustafa oğlu Hüseynov

Mö­hüb­bət Mustafa oğlu Hüseynov

“İNSANIN NƏ GÖZƏL DİLƏKLƏRİ VAR” Müəllim peşəsi həmişə müqəddəs sayılıb. Müəllim şəxsiy­yət olub və çoxlarına düzgün yol göstərib. Həyatın çətin sına­ğından çıxmağın sirlərini öyrədib. Dünyada elə bir insan olmaz ki, onun müəllimi və düzgün yol göstərəni olmasın. Müəllimin şərəfi, ləyaqəti və qüruru heç nə ilə ölçülə bilməz. Bu şərəf və qürur dünyanın ən qiymətli varlığından

Ətraflı
Roza Məhəmməd qızı Nuriyeva

Roza Məhəmməd qızı Nuriyeva

HƏR TELİ BİR TARİX Elə insanlar var ki, dünyaya gözü­nü açandan çətinlik içində olur. Yəni bu insanlar hər şeyi ya özləri etməli olurlar, ya da yaxınlarından kimsə on­lara əl tutur himayədarlıq edir. Be­lə insanlar həyatın hər üzünü görmüş olurlar. Yəni onlar həm dünyanın ağrı-acısından xəbərdar olurlar, həm də ən çətin  anlarda belə özlərini itirmirlər. Gözəl

Ətraflı
Əflatun Əhməd oğlu Amaşov (AR MM-in V çağırış millət vəkili olmuşdur)

Əflatun Əhməd oğlu Amaşov (AR MM-in V çağırış millət vəkili olmuşdur)

QISA MƏLUMAT Cəlilli Alının nəslindəndir (Amaşlı) Əflatun Əhməd oğlu Amaşov 26 aprel 1957-ci ildə Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. 1974-cü ildə Faxralı kənd orta məktəbini bitirib. 1976-1978-ci illərdə SSRI Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmət keçib. 1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olub. 1984-cü ildə Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Jurnalistika və ictimai-siyasi fəaliyyəti 1985-1994-cü ildə “AzərTAC” Dövlət Teleqraf Agentliyində müxbir, şöbə

Ətraflı
Polad Məhəmməd oğlu Poladov (elmlər namizədi)

Polad Məhəmməd oğlu Poladov (elmlər namizədi)

QISA MƏLUMAT Polad Məhəmməd oğlu Poladov 1930-cu ildə Borçalı mahalının Bolus nümayəndəliyinin (indiki Bolnisi rayonu) Faxralı kəndində anadan olmuşdur. 1947-ci ildə Faxralı orta məktəbini bitirmişdir. Həmin il Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (indiki ADPU) kimya-biologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1951-ci ildə institutu bitirdikdən sonra Faxralı orta məktəbində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Elmə olan marağı onu 1962-ci ildə Bakıya qaytarmışdır.

Ətraflı
Mürsəl Qərib oğlu Budaqov (elmlər namizədi)

Mürsəl Qərib oğlu Budaqov (elmlər namizədi)

QISA MƏLUMAT Mürsəl Qərib oğlu Budaqov 1920-ci ildə Bolnisi rayonundakı Faxralı kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Doğma kəndində natamam orta təhsil aldıqdan sonra, Borçalı Türk Pedaqoji məktəbinə daxil olmuş və 1940-cı ildə həmin məktəbi bitirmiş və cəmi bir il Faxralı kəndindəki Şahbuz ibtidai məktəbində müəllim işləmişdir. 1941-ci ildə müharibəyə səfərbər olunmuşdur. 1943-cü ilin aprelində müharibə

Ətraflı
Binnət Hüseyn oğlu Mah­mu­dov

Binnət Hüseyn oğlu Mah­mu­dov

SAYILAN VƏ SEÇİLƏN ZİYALI Elə insan var ki, o, uzun illər yaşa­yır, amma heç bir əməli, yaxşılığı  və işi ilə yadda qalmır. Daha doğrusu, bu cür insanlar dünyasını dəyişəndən sonar da heç kimin yadına düşmürlər. Heç sağ olanda da sağlıqları ilə  yaşamaqları bilinmir. Yəni bir in­san ki, el-obasının xeyrinə-şərinə  yaramır, çətin gündə cama­atın içində olmursa,

Ətraflı
Rəhim Molla Qurban oğlu Həsənov

Rəhim Molla Qurban oğlu Həsənov

BÖYÜK ÜRƏKLİ ZİYALI O insanlar ki, ömürlərini şam kimi əridirlər və millətin yolunda canlarından keçirlər, onları heç vaxt nə xalq nə millət unudur. Çünki yaşadıqları bütün dövrü kişi kimi alnıaçıq üzüağ başa vururlar. Bu cür  insanlar dünyaya gələndə özləri üçün yox, el-oba üçün, millət, xalq üçün yaşayırlar. Dünyanın elə sirləri var ki, heç də insan

Ətraflı
İsrafil Həsən oğlu Əlizadə

İsrafil Həsən oğlu Əlizadə

UZAQDAN GÖRÜNƏN İŞIQ Borçalının Faxralı kəndi çox işıqlı insanlar yetirib. O işıqlı insanlardan biri də uca zirvələr səltənətinə ucalmış İsrafil Əlizadədir. İsrafil Həsən oğlu Əlizadə işıq saça-saça yaşayıb. O, harda olubsa həmişə amalı və əqidəsi uğrunda heç nədən qorxub çəkinmədən mübarizə aparıb. Bu da təsadüfi deyil. Çünki İsrafil Əlizadə əsilzadə bir ailədə anadan olub. Onu

Ətraflı
Mirzə Seyfulla Ələsgər oğlu Əlizadə

Mirzə Seyfulla Ələsgər oğlu Əlizadə

QISA MƏLUMAT Mirzə Həbib Əlizadə kiçik qardaşı Mirzə Seyfullaya ata əvəzi qayğı göstərib, onun təhsil almasına yardımçı olub. O, 1914-cü ildə rus dilində Tiflis gimnaziyasını bitirib. Bir müddət müxtəlif yerlərdə müəllim, sonra isə Faxralı məktəbində müdir işləyib. Mirzə Seyfulla ümumi savada malik ziyalı olub. Onu kənd təsərrüfatı şöbəsinə dəvət ediblər. 1950-1955-ci illərdə mühasib hazırlayan kurslarda

Ətraflı
Mirzə Həbibulla bəy Əlizadə

Mirzə Həbibulla bəy Əlizadə

MAARİF FƏDAİSİ Müxtəlif dövrlərdə elimli, savadlı və dünyagörüşlü insanlar olub. Ancaq onlar heç də bir-birinə bənzəməyiblər. Elə insan olub ki, millətin maariflənməsi yolunda bir qəpik pul xərcləməyib. Adətən belə insanlar var-dövlət toplamaq və özlərinə xoş güzəran yaratmaq haqqında fikirləşiblər. Millətdən və xalqın taleyindən çox özləri haqqında fikirləşiblər. Elə istəklərinə də nail olublar. Onların nə qədər

Ətraflı
Mirzə Rza və oğlu Hidayət Turan

Mirzə Rza və oğlu Hidayət Turan

Mirzə Rza barədə video rolik Yanar ürək Qədim Borçalıda Mirzə Həbiblə yanaşı, Mirzə Rzanın da maarifçilik ideyalarından çox danışırlar. Bunu ən çox da o döv­rün şahidi olan insanlar dillərinə gətirirlər. Belə ki, Mirzə Rza Qori seminariyasını bitirikdən sonra 1934-cü ilə qədər müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışıb. Və həmin vəzifələrdə olarkən o, el-obasına çox arxa durub. Yəni

Ətraflı
Abbas Hüseyn oğlu Poladov

Abbas Hüseyn oğlu Poladov

“HƏR UCALIQ BIR ALÇAĞA DƏRD OLAR” İnsan dünyaya gələndə fikirləşmir ki, onun qarşısına hansı faciələr və çətin günlər çıxacaq. Fikirləşsə də buna heç cür əlac tapa bilməz. Ən azından Allah-Təaladan başqa heç kim deyə bilməz ki, insanı qarşıda nə gözləyir. Olacaqlardan asılı olma­ya­raq, hər bir insan özünün Allah-Təala tərəfindən bəxş edilən öm­rünü yaşayır. Ömür var

Ətraflı
Ceyhun Şamil oğlu Qurbanov

Ceyhun Şamil oğlu Qurbanov

LAYİQLİ VARİS Həyatda xoşbəxtliyi hə­rə bir şeydə görür.  Kimi var-dövləti, kimi də ad-sanı, şan-şöhrəti özü üçün ən böyük xoşbəxtlik sa­yır. Ləyaqətli övladlar böyüdüb tərbiyə etməyi – yaxşı va­li­deyn olmağı bütün xoş­bəxtliklərin fövqündə gö­rən­­lər də var və bəlkə elə doğ­rudan da bundan böyük xoşbəxtlik yoxdur. Çünki dün­ya şöhrətli yazıçı Ç.Aytmatovun dediyi kimi, insanın başqaları üçün, cəmiyyət

Ətraflı
Vaqif Yasin oğlu Gülməmmədov (elmlər namizədi)

Vaqif Yasin oğlu Gülməmmədov (elmlər namizədi)

QISA MƏLUMAT Vaqif Yasin oğlu Gülməmmədov 01.01.1958-ci ildə Gürcüstan Respublikası, Bolnisi rayonu, Faxralı kəndində anadan olmuşdur. V.Y.Gülməmmədov 1980-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Mexanika-riyaziyyat” fakultəsini bitirmişdir. 1980-83-cü illərdə Zaqatala rayonu Suvagil kənd 8-illik məktəbində müəllim, 1983-cü ildə Azərbaycan SSR Tədarük Nazirliyinin İnformasiya-hesablama mərkəzində mühəndis-proqramlaşdırıcı, 1983-1991-ci illərdə Azərbaycan SSR EA. M. Qubkin adına Geologiya İnstitutu

Ətraflı
Zahid Nadir oğlu Nuriyev

Zahid Nadir oğlu Nuriyev

“DÜZ YOLLAR ÇƏKMƏYƏ DÜZ ƏLLƏR GƏRƏK…” Hər dəfə torpağında ayaq açıb yeridiym, su­yun­dan içib, ha­va­sından ud­­du­ğum və adı çəkilən  hər yer­də qürur duydu­ğum Fax­­­­ralıdan və bir də sorağı bu gün dünyanın müxtəlif guşə­lə­rin­dən gə­lən faxralı­lardan söz dü­şən­də göz­lə­rim önünə ilk növ­­bədə qo­ca Səngər və Gö­zəl dağları gəlir. İki dağ, iki əzəmət, iki möh­tə­şəmlik. Babala­rı­mı­zın fəhminə fikir

Ətraflı
Vahid Həsən oğlu Qurbanov

Vahid Həsən oğlu Qurbanov

MƏŞHUR SOYADIN LAYİQLİ DAVAMÇISI Bəzən böyük bir eli bircə nəfərə görə tanıyır, elə ona görə də həmin el haq­­qında yaxşı, yaxud pis fikir yü­rü­dürlər.  Xoşbəxt o el-obadır ki, tale­dən payına ləyaqətli övladlar düşür. Elə öv­ladlar ki, bir evdə böyüyüb pərvazlansalar da, bir elin şan-şöh­rə­tinə, güvənc yerinə çevrilir, əməlləri ilə eloğlularının dlini hər yerdə uzun, başını

Ətraflı
Hümbət Əhməd oğlu Nağıyev

Hümbət Əhməd oğlu Nağıyev

YAŞADI ƏR KİMİ, GETDİ ƏR KİMİ Faxralının görkəmli zi­yalıları haqqında kitab ha­zırlamaq qərarına gə­lən­­də yadıma ilk düşən­lər­dən biri də Hümbət hə­kim oldu. Yaxından ta­nı­yıb vaxtilə barəsində ya­zı ilə mətbuatda çı­xış et­səm də, nədənsə bu mə­qamda bir şəxsiyyət kimi onu xa­rakterizə edəcək ən yığ­cam ifadə kimi sadiq dostu Cəfər Quliyevin söz­lərini xatırladım: “Əziz­­­lər əzizi Hümbət həkim!”

Ətraflı
Həmid Kərimov

Həmid Kərimov

YAŞAMAQ YANMAQDIR… Dünya bərqərar olandan üzü bu yana hər dövrün iqtisadi inki­şa­fına görə çox şeylər dəyişib, hətta bəzi mənəvi dəyərlər də  mü­­­əy­yən mənada yeni­ləşib. Amma bununla belə elə dəyər­lər də var ki, min illər boyu dəyişməz qalıb. Əslində, dəyişilməsi heç müm­kün də olmayıb. Və nə yaxşı ki, bu, belə olub. Yoxsa ya­şa­­maq mənasız olar­dı. Nədir

Ətraflı
Səyyad Əhməd oğlu Hüseynov

Səyyad Əhməd oğlu Hüseynov

ƏQİDƏLİ ZİYALI Faxralı ziyalılarından söz düşəndə həmişə adı hörmətlə çə­ki­­lənlərdən biri də artıq ömrünün yeddinci onilliyini tamamlamış Səy­yad Hüsey­novdur. Uzun müd­dətdir ki, Faxralıdan aralıda – Sumqayıt şəhərində yaşayıb fə­aliyyət göstərsə də doğma yurd­dan bircə an aralı olmayıb Səy­yad müəllim. Tez-tez Borçalıya – ağır elli Faxralıya baş çəkib, eloğlularının gün-güzəranından, dolanışığından halı olub. Bakıda və Sumqayıtda

Ətraflı
Qulu Əhməd oğlu Bədəlov (iqtisad elmləri namizədi)

Qulu Əhməd oğlu Bədəlov (iqtisad elmləri namizədi)

QISA MƏLUMAT Qulu Əhməd oğlu Bədəlov 1939-cu il avqust ayının 15-də Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olmuşdur. 1957-ci ildə Faxralı orta məktəbini, 1962-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin iqtisad fakültəsini bitirmişdir. 1963-1965-ci illərdə Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatı İqtisadiyyatı İnstitutunda elmi işçi, 1965-1969-cu illərdə Dövlət Statistika Komitəsində şöbə rəisi, 1970-1982-ci illərdə Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunda kiçik

Ətraflı
Yasin Əli oğlu Xəlilov

Yasin Əli oğlu Xəlilov

“BU DÜNYA ƏBƏDİ DİRİLƏRİNDİ” Eldə-obada belə bir adət, ya­zıl­mamış  qanun var: birinci də­fə rastlaşdığın adamla tanış olmaz­dan əvvəl onun kimin oğlu, ya­xud qızı olması ilə maraqlanırsan. Və bu ilk məlumat, qarşındakı adamın hansı ocaqdan od, hansı kökdən güc alması, hansı  bula­q­dan su içməsi sənə çox şey deyir.  Atalar nahaq deməyib ki, ot kökü üstə bitər.

Ətraflı
İdris Məmmədəli oğlu Kərimov (elmlər namizədi)

İdris Məmmədəli oğlu Kərimov (elmlər namizədi)

QISA MƏLUMAT İdris Məmmədəli oğlu Kərimov – 1938-ci ildə Faxralı kəndində anadan olub. 1962-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan  Dövlət Dillər İnstitunun Rus Dili və Ədəbiyyatı fakultəsini bitirib. Bir müddət Faxralı və Saraclı kəndlərində müəllim işlədikdən sonra məzunu olduğu institutda müəllim işləməyə başlayıb. 1969-cu ildən 1971-ci ilə kimi Moskva Dövlət Universitetində elmi ezamiyyətdə olub. 1971-ci ildən

Ətraflı
Ana­xa­nım Süleyman qızı Şahnəzərova

Ana­xa­nım Süleyman qızı Şahnəzərova

“İLLƏR KEÇDİ, DÖNDÜ QARA SAÇLARIN” Hər dəfə Borçalının ağır elllərindən olan Fax­ralı və soraqları Gür­­cüs­ta­nın hüdud­larından çox-çox uzaqlardan gələn və tək­cə Fax­ralıya yox, bütövlükdə Bor­çalıya, Azər­bay­cana, bir sözlə mil­lə­timizə baş­u­calığı gətirən faxralı­lar haq­qında ya­zan­da bu kən­din zi­yalı qızı Anaxa­nım Şahnəzərovanı da müt­­ləq xatır­lamış, onun haq­qında da yazmaq istəmişəm. Bu günlərdə fik­ri­mi qətiləşdirib kağız-qələm götürdüm. İllərlə

Ətraflı
Məmməd İsrafil oğlu Məmmədov (elmlər namizədi)

Məmməd İsrafil oğlu Məmmədov (elmlər namizədi)

QISA MƏLUMAT Məmməd İsrafil oğlu Məmmədov 1930-cu ildə Borçalı mahalının Bolus nümayəndəliyinin Faxralı kəndində anadan olmuşdur. 1947-ci ildə Faxralı orta məktəbini bitirmişdir. 1954-cü ildə ADU-nun (indiki BDU-nun) jurnalistika şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və təyinatla “Sovet kəndi” qəzeti redaksiyasına göndərilmişdir. Uzun müddət həmin qəzetdə rəhbər vəzifədə işləmişdir. Fəal təbliğatçılıq fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin

Ətraflı
Şamil Oruc oğlu Orucov (elmlər namizədi)

Şamil Oruc oğlu Orucov (elmlər namizədi)

QISA MƏLUMAT Şamil Oruc oğlu Orucov 1929-cu ildə Borçalının Faxralı kəndində anadan olmuşdur. 1937-1948-ci illərdə Faxralı kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1954 – 1957-ci illərdə Faxralı kənd kitabxanasındamüdir vəzifəsində işləmişdir. 1954 – 1959-cu illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun “Avtomobil nəqliyyatı” fakültəsini bitirmişdir. O, həmçinin institutda oxuduğu müddətdə paralel olaraq Azərbaycan Dəmir yol İdarəsinin ambarında təchizatçı işləmişdir. 1959-cu

Ətraflı
Qara Hümbət oğlu Alməmmədli

Qara Hümbət oğlu Alməmmədli

BELƏ OĞULU UNUDARMI BORÇALI “O kəs ki, qırx yaşına çatıb və yaxşı əməlləri pis əməllərini üstələ­məyib, qoy cəhənnəmə ha­zır olsun”. Hər dəfə İmam Qəzalinin bu müdrik kəlam­la­rını xatırlayanda qədim türk yur­du Borçalının ağır ellərindən olan Faxralı və bu kəndin kişi­lik­də, qey­rətdə, mərdlikdə, sə­xa­vətdə ad çıxar­mış kişiləri göz­lərim önündə canla­nır. Xə­ya­lən onlarla görüşür, söhbət­lə­şirəm. Daha doğrusu,

Ətraflı
İsrafil Məmmədov

İsrafil Məmmədov

ÖLMƏZ  İNSAN Hər dəfə Borçalı və borçalılar haq­­qında nəsə yazmaq istə­­yəndə müt­ləq bu qədim türk yurdunun bö­yük alim oğlu, icti­­mai xadim, Millət vəkili, filologiya elmləri doktoru, pro­fessor, mər­­­hum Şamil Qurba­novun dediklərini xatırlayıram: “Bor­çalı  Azər­baycanın ən müqəddəs və ən  sağ­lam  yerlərindən  biridir”. Bu mü­qəd­dəs torpaq tarixin bütün dö­nəm­lərində həyatın sərt  sınaq­la­rın­dan üzüağ çıxmış, igid, ərən oğulları

Ətraflı
Mehrəli Qulu oğlu Əhmədov

Mehrəli Qulu oğlu Əhmədov

ZİRVƏYƏ  GEDƏN YOL İnsanın hər addımı, hər yerişi və hər gedişi sanki bir qeyri-adi hadisəyə bənzəyir. Yəni heç kimin xasiyyəti bir-birinə bən­zə­mədiyi kimi, heç kimin də yerişi və gördüyü iş başqa birinə oxşamır. Daha doğrusu, insan dünyaya gələndə onun içində, ürə­yində  və qəlbində qeyri-adi hisslər və duyğular olur. Adam var ki, bu duyğuya ötəri və

Ətraflı
Qurban Rəhim oğ­lu Qasımov (elmlər namizədi)

Qurban Rəhim oğ­lu Qasımov (elmlər namizədi)

SİRLİ DÜNYANIN AÇARI Dünyada elə bir insan yoxdur ki, onun qəlbi arzularla dö­yün­məsin. Amma insanın qəlbində təkcə arzu olması onu məq­sədinə çatmağa kömək eləmir. Bu arzu o vaxt həyata keçir ki, insan hər bir çətinliyə, həyatın hər bir sınağına sinə gərir. Baş­qa sözlə demiş olsaq, insan ömrünün müəyyən məqamında oxu­mağa, öyrənməyə və kimlərdənsə nəyisə əxz

Ətraflı
Əli Xəlil oğlu Xəlilov

Əli Xəlil oğlu Xəlilov

EL  HÖRMƏTİ  QAZANDI İnsanın  ömrü  təkcə  onun yaşadığı  illərlə  ölçülmür. Adam var  ki, yüz  il ömür sürür, amma  dönüb  keçdiyi  hə­yat  yoluna  nə­zər  salanda yadda qalası, öyü­nüləsi  bir  şey  tap­mır. Belə­ləri  sa­dəcə olaraq cəmiyyətdə möv­cud olur, insan kimi  yaşamırlar. Ne­cə  deyərlər, oldusu  ilə  öldü­sü­nün  fərqi  olmur. Amma  elə  adam­lar  da  var  ki, yaşadığı  illə­rin  az 

Ətraflı
Uğurlu Oruc oğlu Hüseynov

Uğurlu Oruc oğlu Hüseynov

HƏYATDA AMALI HALALLIQ OLDU Heç də uzaq olmayan tarixi keçmişimizdə – Sovetlər dönə­min­də çox zaman insanlara şəxsi key­fiyyətlərinə, el-oba ara­sında qa­zan­­dığı hörmətə görə yox, sa­dəcə olaraq tərcümeyi-hal göstə­ri­ci­lə­ri­nə görə qiymət verirdilər. Yəni filankəs filan yerdə təhsil alıb, fi­lan vəzifədə çalışıb. Kimisə bir rəhbər vəzifəyə təyin edəndə də ilk növbədə bu göstəricilər əsas götürülürdü. Amma atalar

Ətraflı
Aslan Alı oğlu Əliyev

Aslan Alı oğlu Əliyev

DAĞ VÜQARLI İNSAN Borçalıda ağır ellərdən biri kimi tanınan Faxralı kəndində bir ağsaqqal yaşayırdı. Zirvələrin ba­şın­dan qar əskik olmadığı ki­mi, onun saçı ağarmış və ağardıqca bir müqəddəs amal yolunda yanar çırağa dönərək el-obasını işıqlı gə­ləcəyə aparmaq üçün şölə saç­mışdı. O, sözün əsl mənasında el adamı, ağsaqqal idi. Faxralıda böyükdən-kiçiyə hamı onun yolu­nu gözləyər, sözünü eşidər,

Ətraflı
Sədrəddin Səməd oğlu Namazov 

Sədrəddin Səməd oğlu Namazov 

YANAR ÜRƏK Onun barəsində nəsə yaz­maq mənim üçün həm çətindir, həm də asan. Çətindir ona görə ki, Faxralı tək bir ağır eldə dün­yaya göz açıb, sonralar nəinki təkcə bu kənddə, bütünlükdə Borçalıda ad-san, böyük nüfuz qazanaraq hörmət sahibi olmuş, hələ gənc yaşlarından ağsaq­qal­lıq zirvəsinə ucalmış bir adam haqqında söz demək böyük məs­uliyyət tələb edir. Asandır

Ətraflı
Bayram Əli oğlu Əliyev

Bayram Əli oğlu Əliyev

YARATMAQ  EŞQİNİN QÜDRƏTİNƏ BAX! Borçalının ağır ellərindən olan Faxralıda zaman-zaman  ər oğlu ərlər olub. Və elə bu səbəbdən də burada hər yetən at oynada bilməyib. Qeyrə­tinə, qüruruna sığınan, hər şeyin fövqündə kişiliyi görən  ər oğ­lu ərlərdən biri də Bayram Əliyevdir. Ulularımızın təfəkkü­rün­dən süzülüb gələn bir el bayatısında gözəl deyilib: Eləmi üç oğul, Bərkdən, boşdan kec,

Ətraflı

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur