Şair Nəbi ilə Quşçi kəndindən olan Aşıq İsmayılın deyişməsi

Şair Nəbinin uşaqlığı ağır keçib. On dörd, on beş yaşlarında Quşçu kəndində varlı bir kişinin nökəriymiş. Uzüyolalığı, xasiyyətinin mülayimliyi ilə yanaşı, hazır- cavablığı, bədahətən şeirlər qoşmasına görə nökərlər də, ev sahibləri də onun xətrini saxlayırmış. Ona görə də fürsət düşəndə onun toy məclislərinə, mağara getməsinə mane olmazmışlar. Borçalının kəndlərində keçmişdə toylar payızın son ayından başlamış üç ay

Ətraflı

Şair Şabanla Qara Qəribin “küsüşməsi”

Şair Şaban haqqında Şair Şaban: “Payız çiçəyi” (şeirlər, deyişmələr) kitabı Şair Şabanın Bolnisi rayonunda çayxanası vardı. Ötən günlərin birində həmin çayxanada “Gürcüstan” qəzetinin, rayon maarif işçilərinin və şeirsevərlərin təşəbbüsü ilə şeir məclisi təşkil olunur. Məclisi aparmağı ustad Hüseyn Saraclıya həvalə edirlər. Hüseyn Saraclı biləndə ki, Qara Qəriblə deyişəcək, etiraz edərək deyir: “Mən xırmana yığılmış dərzi

Ətraflı

İsmayıl Güllər ilə Rəhim Nəbi oğlunun deyişməsi

İsmayıl Güllər ilə Rəhim Nəbi oğlunun deyişməsi (Səngərdə ot əhvalatı) Səngər dağı bitki örtüyü ilə zəngindi. Bu dağlıq massivin otuna ot çatmaz. İsmayıl Güllərlə Şair Nəbinin oğlu Rəhimin bir deyişməsinə də Səngərin ətəyindəki biçənəyin otu səbəb olub: Əhvalat: 1972-ci ildə Rəhim Şair Nəbi oğlu meşəbəyi işləyirdi. O ili Səngərdə əlamət ot gəlmişdi. İsmayıl Güllər də yarılığa

Ətraflı

Bəkiroğlu Əlləz ilə şair Şabanın deyişməsi

Şaban: İnciməyin yolu da var, Günahımdan keç, ay şair. Keçənləri vurma üzə, Kinnilikdən qaç, ay şair. Əlləz: İncimirəm, dostlar bilsin, Qalma intizar, ay şair. İnşallah, yaram sağalar, Gedər dərd-azar, ay şair. Şaban: Qəm əlindən bağrım bişər, Vurub yaralarım deşər. Dağlar başına qar düşər, Ər başına iş, ay şair. Əlləz: Olasan dövrani dəmdə, Saxlasın Tanrı məni

Ətraflı

Şair Nəbi ilə Kərbəlayi İbrahim Ağakişi oğlunun deyişməsi

Nəbi: Mən uğradım eşq oduna, bir belə candan ötəri, Müjganların sinəm üstə dolaşır qandan ötəri. Ey aqillər, əfsanədi, uymayın dünya malına, Yanarlar eşq oduna şövkəti-şandan ötəri. İbrahim: Ey könül, çox havalanma, ol gülü-xardan ötəri, Seyraqub yollara çıxar bəd nazardan ötəri. Düşmə xam xəyallara, bir gün düşərsən zillətə, Bəsləmə gəndini sən marı-şahmardan ötəri. Nəbi: Əvvəlindən mən

Ətraflı

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur