Şaban:
İnciməyin yolu da var,
Günahımdan keç, ay şair.
Keçənləri vurma üzə,
Kinnilikdən qaç, ay şair.

Əlləz:
İncimirəm, dostlar bilsin,
Qalma intizar, ay şair.
İnşallah, yaram sağalar,
Gedər dərd-azar, ay şair.

Şaban:
Qəm əlindən bağrım bişər,
Vurub yaralarım deşər.
Dağlar başına qar düşər,
Ər başına iş, ay şair.

Əlləz:
Olasan dövrani dəmdə,
Saxlasın Tanrı məni də.
Nuh sevda qurdu gəmidə,
Sən də bil, aşkar, ay şair.

Şaban:
Şaban da qədrini bilər,
Qalxdın, şadlanar, gülər.
Hər zaman yaxşılıq dilər,
Bunu özün seç, ay şair.

Əlləz:
Sağlıq olsun, Əlləz gəzər,
Şeir yazar, dastan düzər.
Məclislərdə oynar, süzər,
Kim məndən bezər, ay şair.

Related Posts

Kitablar
Oruc Nikbinin kitabları

Oruc Nikbin barədə məlumat Oruc Nikbinin şeirlərindən nümunələr “Faxralıdan güc almışam” şeirlər ktabına ön söz yazan xalq şairi

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur