Faxralı kəndində istifadə edilən dialekt sözlər:

AbeşikMeşəbəyi
Açalaq-umalaqTələsik
Ağuşqa (Aquşka)Pəncərə
AğzımurdarCanavar
AğzıpartoyEtikadan kənar pis söz danışan adam
AlaçalpoyBoz-bulanıq
Al diliyləDilə tutub söz demək
AndırÖlən adamdan qalan,heç nəyə yaramayan geyim
AnşırmaqSeçmək
AsılanmaqÖz-özünə gileylənmək
AşqalÇox arıq
AyarZarafatcıl
BasaratFərasət
BasmaBir yaba tutumu
BatdaxPalçıq
BeddamBədnam
BejitTələsik
BölməNəlbəki
Bir hovurluqAz müddət
BordaxKökəldilən
Bulul (Bulun)Ot tayası
CələfsizÇox arıq
CəmBoşqab
CımxırHəqiqi
CırtqozHər şeyə cırnayan
CifsirBelə
ÇaqqaxTökülüb itən
ÇalpaşıxQəribə
ÇatıUzun kəndir
ÇatmaNehrə çalxamaq üçün ucu haça şəkilli üç ədəd ağac
ÇezikƏrköyün
ÇəkkildəkEv ayaqqabısı
Çimir almaqMürgüləmək
ÇıtırıqÇoxlu, bol
ÇivinMilçək
DaçkaAraba
Dalağı sancmaqŞübhələnmək
DarqursaxSəbirsiz
DaylaxQulun, 1 yaşında at balası
DəhmərləməkTələsdirmək
Dini dirildiIşi düzəldi
DingirişYüngül xasiyyət
DımbılıBalaca
DıncıxmaqNarahat olma
Dınqırıya süzməkMəcməyi, sini səsinə oynamaq
DızqaxQorxaq
DönəlgəBarışığa meyl
DranqaletKöhnə, tökülüb itən
DümsükBöyürə vurulan zərbə
EylikYaxşılıq
EymənməkQorxmaq
ƏcələTələsik
ƏfçiHər işə qarışan kişi (arvad xasiyyətli)
ƏcərTəsir
ƏyriplanTəyyarə
FerşilTibb bacısı
FəfiFərasətsiz
FəhmələnməkŞübhələnmək
FırŞiş
FirəngiIri bıçaq
GapSöhbət
Göz yağı yeməkBir-biri ilə yola getməmək
Gözünün pisini tökməkAğlamaq
HavaxNə vaxt
HəncəriNecə, nə cür
HörrəSıyıq
HöyüşNəm
HoylanmaqYaranın iltihabı
XəflənməkHürkmək
XorramaqGözə götürməmək
XuruşduŞuluq
XuylanmaqXoflanmaq, incimək
İdimGörkəm
İjməQurğu
İkqavax (ilqavax)Əvvəlcə
İncafaraNə yaxşı ki
İsmarıcSoraq, xəbər
İşgilDolaşıq
KalçaCamış balası
KıxmıxOdun qamqalağı
KoraMismar
KörəməzKöç zamanı süd və qatığın qarışığından ibarət sərinləşdirici içki
Qahmar çıxmaqTərəf saxlamaq
QaletPeçenye
QaxtağanSon dərəcə simic və xəsis insan
Qara bağırCiyər
QarımDəyəndə yığıntı dəriləri üçün ayrılan yer
QənsələrIdarə heyətinin binası
QəzyəPis hadisə
QıfçaxSəliqəli
QılanCod
QırımMəqsəd, niyyət
QoqaraBaş
QoqarazdanmqTəkəbbürlük
QosaraQulançardan hazırlanan qida
QumandaSəliqə
QuloyşaYaltaq
QurdanquşHər işə qarışan
QuyruxluAvgərdən
LaxanqaPaltar yumaq üçün metal təknə
LafSöhbət
LalıqqaDinməz, sakit
LəlöyünAcgöz
LobbazÖzünü dartan
Lüyən (lüyəndə olmaq)Evlənmək (evlənmə vaxtı)
MağmınFağır
MalmadıxƏlindən bir şey gəlmiyən
MansıraMühasirə
Masqara (ayar)Zarafatcıl
MüşəFəhlə, günəmuzd işləyən
NaqolayYöndəmsiz
NəmənədiNə olan şeydi, ucuzdu
Nıxdı tutulmaqDanışa bilməmək
NöydərəmətÇoxbilmiş
ÖfgəAğ ciyər
Öddək olmaqQorxmaq
ÖyEv
Öy damıDivarları daşla hörülmüş dam
ÖynəYemək vaxtı
PatavaÇarığın iç hissəsi
PeydarDurmadan
PeşqonFətir yaymaq üçün əşya
PencərGöyərti
Pəl vurmaqMane olmaq
PələpötürYöndəmsiz
Pərinə dəyməkXətrinə dəymək
PompulTomağa
PustalAyaqqabı
PüfəAğac oxantısı
PüsürZibil
PüşQyru peyin
RaqqıƏl-üz sabunu
SalaveySelbə
SapılcaMətbəx əşyası, tava
Sədri taxtıEnli taxt
SəməGəzəyən
Sim yeriməkYara olan yerdən infeksiyanın bədəndə hərəkəti
SimsarHər şeydən iyrənən adam
SuruxNazik, uzun ağac
SümsükNəfsi iti olan
Şaad puluDən üyütmək üçün ödənilən pul
ŞamartıSəs-küy
ŞəltəQurğu
ŞərvətiKasa
ŞəvədəLağ
ŞıldırQəzəlsiz qoz
ŞırvanmaqYaltaqlanmaq
ŞumalHamar
TarpaşdamaqAğır (şiddətli) döymək
TavootFərq
TəfcinməkTərpənmək
TənəkəNazik dəmir lövhə
TəppəcəHədə-qorxu
TırınqıZümzümə
TosoyGödək boylu
TörpüAğacın kələ-kötürünü götürmək üçün dülgər aləti
TösmərəkKök
TuncuQart
UmsuxNəfsi uzun
UnamaqGüman etmək, hiss etmək
UsdufcaYavaşca
YanqırHər şeyi bilən
YaymaSüdlü aş
Yetik olmaqHali olmaq
ZağlıTəp-təzə
ZıvıllıxQalın kol-kos
ZoxmaYumruq

Mənbə: Rəşid Faxralı, “Faxralı tək ağır elim var mənim” kitabı
və bəzi Faxrali sakinlərinin dedikləri

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur