Allahverdi İbrahim oğlu barədə məlumat

YANDIRAR

Yaram qəm-qubarda, can intizarda,
Eşqinin atəşi məni yandırır.
Saxla qədəmini, gəlmə yaxına,
Od düşər üstünə, səni yandırar.

Yenə havalandı könlümün quşu,
Çoxdu qəm-qüssəsi, həm fikri-huşu.
Yığılıb yanına tayınnan-tuşu,
Xınalı dəstində şəmi yandırar.

Eşit Allahverdinin ah-fəryadını,
Ləbin şirin: bal da verməz dadını.
Gəlin sizə faş eyləyim adını:
Ağ üzündə üç nişanı yandırar.

QOCALAR

Bu fani dünyanın vəfası yoxdur,
Sinəsində neçə canlar qocalar.
Çox da qəm eyləmə, divanə könlüm,
Övliyalar, pəhləvanlar qocalar.

Yüz iyirmi dörd min Nəbim Yüllahdır,
Musam Tur dağında Kəlamüllahdır.
Məhəmmədim Meracda Salamüllahdır,
Onlar kimi din-imanlar qocalar.

Allahverdi deyər, bu sözüm haqdı,
Tut orucu, qıl namazı beş vaxtı.
Heç kimə qalmayır Süleyman taxtı,
Neçə belə Sülüymanlar qocalar.

Related Posts

Kitablar
Oruc Nikbinin kitabları

Oruc Nikbin barədə məlumat Oruc Nikbinin şeirlərindən nümunələr “Faxralıdan güc almışam” şeirlər ktabına ön söz yazan xalq şairi

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur