Aşıq Polad barədə məlumat

Olarmı

Ay ağalar, gəlin sizə söyləyim,
Pünhani işləri duymaq olarmı?
Bir ustad ki, şəyirdinə kəm baxa,
Onu ustad yerinə saymaq olarmı?

…Qalıbdı gözləri, getmir ayağı,
İstəyir belimdə ola bir yağı.
Tökülü əhəl atın yalı, quyruğu,
Onu ləyaq bilib minmək olarmı?

Polad cəhd eylədi, ala saznı,
Nə fayda, ustadsan, qıymaq olarmı?

Related Posts

Kitablar
Oruc Nikbinin kitabları

Oruc Nikbin barədə məlumat Oruc Nikbinin şeirlərindən nümunələr “Faxralıdan güc almışam” şeirlər ktabına ön söz yazan xalq şairi

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur