Dünyamalı Əsgərov barədə məlumat

BİR GÜN

Könül, havalanma bahar eşqinə,
Gələr zimistan, qar olar bir gün.
Əsər yellər, boran olar – sərt boran,
Gördüyün o günlər dar olar bir gün.

Qəvvas olub, dalma dərin dəryaya,
Etibar eyləmə bulanıq çaya.
Hərçənd sərindir kölgədə qaya,
Dincəlmə dibində, mar olar bir gün.

Dünyamalı öydünü söyləyər,
Anlayanlar qulaq verib dinləyər.
Vədə yetər, tarix tamam eyləyər,
Köçərsən, cahana car olar bir gün.

İSTƏMƏZMİ

Ay həzərat, niyə məni qınarsız,
Sevgidən ayrılan yar istəməzmi?!
Ayların xəstəsi, illər düşgünü,
Düşəndə yadına, nar istəməzmi?!

Düzülübdü əndamımın yarası,
Təbibdədi, loğmandadı çarası.
Alovlansa sinəmin bir parası,
Yansa ürək, söylə, qar istəməzmi?!

Dünyamalı köç eyləyər aradan,
Əcəl gəlsə, illac yoxdur paradan.
Bir kəsin ki, əli çıxsa mayadan,
Çəkəndə yerini, var istəməzmi?!

Related Posts

Kitablar
Oruc Nikbinin kitabları

Oruc Nikbin barədə məlumat Oruc Nikbinin şeirlərindən nümunələr “Faxralıdan güc almışam” şeirlər ktabına ön söz yazan xalq şairi

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur