Güllər Pərisi barədə məlumat

QARDAŞ

Qarsa tərəf baxıb, baxıb, ağlaram,
Vurulub köksümə yaralar, qardaş.
Sinəm üstün çalın-çarpaz dağlaram,
Dolanır könlümdə haralar, qardaş.

Eşqin badəsini yaman içibsən,
Dərd əlindən Türk elinə qaçıbsan.
Qohumdan-qardaşdan niyə keçibsən,
Divan işə baxıb aralar, qardaş.

Qəlbim qövr eyləyir köhnə yaradan,
Çox keçməz, çıxarsan qorxu-qaradan.
Sıra dağlar çəkilsəydi aradan,
Görünərdi gözümə oralar, qardaş.

Pəriyəm, dərdinə dözə bilmirəm,
Savadım çatmayır, yaza bilmirəm.
Sənsiz bu dünyada gəzə bilmirəm,
Gəlməsən, bacılar saralar, qardaş.

Related Posts

Kitablar
Oruc Nikbinin kitabları

Oruc Nikbin barədə məlumat Oruc Nikbinin şeirlərindən nümunələr “Faxralıdan güc almışam” şeirlər ktabına ön söz yazan xalq şairi

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur