İlyas Namazov barədə məlumat

Faxralıdı

Harda olsam fəxr etmişəm, iftixarım Faxralıdı,
Alnıaçıq, başıuca – öz vüqarım Faxralıdı.

Eli atıb tutan bay olarmı bu dünyada,
Qəza gəlsə, dara düşsəm xilaskarım Faxralıdı.

Babam mənə miras verib bu laləzar torpaqları,
Qarş-qarış qismətimdi – dövlət-varım Faxralıdı.

Bahar gəlib, ətirlənib seyrəngahım bulaq üstə,
Kef məclisi qurulanda yoldaş, yarım Faxralıdı.

İlyasam, candan keçərəm yolunda bu gözəl yurdun,
Qeyrəti mən buran aldım, namus-arım Faxralıdı.

 

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur