Mirvair Məmmədova barədə məlumat

LALƏLƏR

Təzə-təzə göz açan,
Çəmənə ətir saçan,
Dodağı qan lalələr;
Yanar ulduzlar kimi,
O qızıl piyalələr.

Yel əssə, yellənərlər,
Axarlar, sellənərlər.
Ö çiçək dilləriylə
Astaca dillənərlər.

Külək çölü ətəklər,
Çəməndə güllər qalar.
Bir lalə yanağından
Neçə arı bal alar.

NƏNƏMİ

Boz-bulanıq gölə dönüb gözlərim,
Axtarıram burmabirçək nənəmi.
Oxşarında bir ağbirçək qalmayıb,
Hardan alım gözəl-göyçək nənəmi.

Xeyli vaxtdır asılmayır nəhrəsi,
Yas saxlayır düyünçəsi, cəhrəsi.
Laylasına həsrət qalıb pöhrəsi,
Kim kökündən üzdü çiçək nənəmi.

Mirvariyəm, ayaq bassam o bağa,
Canım yanar hər saralan yarpağa.
Deyirlər ki, çoxdan dönüb torpağa,
Torpağından necə seçək nənəmi.

Related Posts

Kitablar
Oruc Nikbinin kitabları

Oruc Nikbin barədə məlumat Oruc Nikbinin şeirlərindən nümunələr “Faxralıdan güc almışam” şeirlər ktabına ön söz yazan xalq şairi

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur