Şair Ali barədə məlumat

QARDAŞ

Yazginən məktubu şahlar şahına,
Odur hər işlərin çarası, qardaş.
Dilimin əzbəri qibləgahıma,
Qoymaz dostu darda ağası, qardaş.

Söylə görüm, varıbsınız hayana,
Məhəmməd hümməti qərq olmaz qana.
Yetişdi, məktubun çatdı anama,
Sevinsin hamının anası, qardaş.

Kərəm sahibinin çoxdu qərarı,
Gün çıxar, hər yerdə əridər qarı.
Allah göstərməsin heç kəsə darı,
Dağılar düşmənin qalası, qardaş.

Eşitdim, gedibsən Urus şəhrinə,
Hamının işləri getsin təhrinə.
Saldın qardaşını qəmlər qəhrinə,
Alqışdı dilimin duası, qardaş.

Alı mənaları seçdi sözündən,
Sağlıq olsun, yenə öpər gözündən.
Bir az nigaranam sənin özündən,
Sağalsın könlümün yarası, qardaş.

1941-ci il.

Related Posts

Kitablar
Oruc Nikbinin kitabları

Oruc Nikbin barədə məlumat Oruc Nikbinin şeirlərindən nümunələr “Faxralıdan güc almışam” şeirlər ktabına ön söz yazan xalq şairi

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur