İsmayıl Güllər : “Faxralının torpağıdır bu yerlər” (210 bənd)

Faxralı şairlərinin şeirlərindən nümunələr

 1. Şair Nəbi
 2. Güllər Pərisi
 3. İsmayıl Güllər
 4. Qara Qərib
 5. Əli Faxralı
 6. Əli Səngərli
 7. Şair Şaban
 8. Hüseynqulu Məmmədli
 9. Məmmədəli Zəngin
 10. Məmmədəli Əlləzov
 11. Ələddin Dəmirçi
 12. Hamlet Kazımoğlu
 13. Oruc Nikbin (Əlizadə)
 14. Səməndər Məmmədov
 15. Rəşid Faxralı
 16. İlyas Namazov
 17. Həzi Həsənli
 18. Fatma Aslan
 19. Səyyarə Əlizadə
 20. Məhsəti Şeyda
 21. Mirvair Məmmədova
 22. Hüseyn Faxralı
 23. Fikrət Məmmədov
 24. Söhbəddin Məmmədov
 25. Dünyamalı Əsgərov
 26. Şair Alı
 27. Səkinə Məmmədalı qızı
 28. Allahverdi İbrahim oğlu
 29. Aşıq Polad

 

Faxralının aşıqları

Faxralı kəndinin tarixi çox uzaqlara getsə də, aşıq sənətinin qədim nümayəndələri barədə bizə gəlib çatan bilgi olmadığından, aşağıda yalnız məlumatları olan aşıqları təqdim edirik:

 1. Aşıq Hasan (Aşıxhasanlılar)
 2. Aşıq Oruc (Qasımlı)
 3. Aşıq Sarvan Bayram (Sarvandan)
 4.  Aşıq Dəllək Dünnü (Baləmməddi)
 5. Aşıq Hacı Nəsib (Aşıxhasanlar)
 6. Aşıq Müsəllim Məmmədov
 7. Aşıq Mürsəl (Kaxıların)
 8. Aşıq Şəmistan(Güllərin)
 9. Aşıq Alı Poladov
 10. Aşıq Bəhram Əliyev
 11. Aşıq İmdad Xəlilov
 12. Aşıq Sahib Hüseynov
 13. Aşıq Mətləb Telman oğlu
 14. Aşıq Rəhim Alı oğlu
 15.  Aşıq Əhməd Bayram ouglu
 16.  Aşıq Rizvan Əhməd oglu
 17. Aşıq Qabil Abdıyev və s.

Adlannı qeyd etdiyimiz bu aşıqlarımız toy məclisləri və digər şənliklərdə iştirak etdikləri kimi, həm də təşkil olunan gənc aşıqların yanşmalarında da iştirak edirlər. Bakıda təşkil olunan gənc aşıqlann yarışmasında aşıq Qabil Vaqif oğlu Abdıyev bu yarışmanın qalibi olmuşdur.

 

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur