Pofessor Valeh Hacıyev Türkiyənin arxiv sənədləri əsasında 1820-ci ildə Faxralı kəndində yaşayan və vergi verən sakinlərin siyahısını tərtib etmişdir.  Aşağıda qeyd edilən həmin siyahı “Knyaz Zaxariy Dolqorukovun kəndlılərı” kimi adlanır:

1. Kovxa Məmməd Əhməd oğlu – oğulları Məmmədalı, Məmməd, Pirməmməd.

2. Ağamalı oğlu Daşdəmir – oğulları Nuru, Hasan, qardaşı Alı, onun oğlu Hacı.

3. Şahmalı Məmmədalı oğlu – oğulları Məmmədalı, Şahnazar.

4. Alı Baləhməd oğlu – qardaşları Söyün, Alı, Məmmədalı.

5. Məmmədalı Polad oğlu – qardaşları İbrahim, Əliqulu, Məmməd, oğulları Pirməmməd, Qurban , İbrahimin oğlu Namaz, Əliqulunun oğlu Nəsib, qohumları Məmməd, Yusuf, Məmmədqulu.

6. Molla Məmməd Molla Haqverdi oglu – oğlu Haqverdi, qardaşı Ağaməmməd.

7. Gödək Məmməd oğlu Haqverdi – oğulları Haqverdi, Şahverdi, qardaşı Kərim, Kərimin oğulları Tanrıverdi, Kazım.

8. Qurban Söyünqulu oğlu – oğulları Qara, Ramazan, qardaşları Məmməd, Enis (?), Məmmədin oğulları Allahverdi, Tanrıverdi, Enisin(?) oğulları Nəsib, Nəbi.

9. Hasan Midi oğlu – oğulları Qurban, Qurbanalı.

10. Abdulla Muxtar oğlu – qardaşı Oruc.

11. Əliqulu Mustafa oğlu – oğulları Haqverdi, Mustafa, Qurban.

12. Musta (?) Musta (?) oğlu – qardaşı Namaz.

13. Allahverdi Aşır oğlu – oğlu Allahverdi, qardaşı Alı.

14. Söyün Süleyman oğlu – oğlu Mahmud, qardaşı Hasan, qohumu Namaz.

15. Ali(ş)x Polad Yusuf oğlu – oğlu Yusuf.

16. İbrahim oğlu Söyün – oğlu İrahim, qardaşı Kərim, onun oğlu Hasan, qohumu Qurban.

17. Qaraməmməd Şamxal oğlu – oğlu Allahverdi, qardaşı İbrahim, onun oğulları Məmməd, Əhməd.

18. Mustafa Molla İsmayıl oğlu – oğulları Söyün, İsmayıl, qardaşı Əli.

19. Qurban Süleyman oğlu – oğlu İmirzə, qardaşları Məmməd, İrza.

20. Budaq oğlu Budaq – oğlu Alı, qardaşı Abdulla, onun oğulları Mahmud, Əsgər, Mahmudun oğulları Hasan, Söyün, 4-cü qardaşı Niftalı.

21. Sadıq oğlu Murad – qardaşı Məmməd, qohumu Sadıq.

22. Allahverdi Hacıməmməd oğlu – oğlu Möylə, qohumu Namaz.

23. Bayram Nəbi oğlu – oğlu Nəbi, qardaşı İsa.

24. Əli Əkbər oğlu – oğlu Namaz,  qardaşı Dərgah, onun oğulları İsmayıl, Hüseyn.

25. Ayvazalı Yadigar oğlu – oğlu Yadigar, qohumu Adıgözəl.

26. Qulu oğlu Bayram – qardaş Məmməd.

27. Qasım Şiloğlu – oğlu Allahverdi, qohumu Şahmurad, onun oğlu Əli.

28. Nəsib Babaş oğlu – oğlu Babaş, qardaşları Usub, Alı.

29. Yaqub Pil (r-?)i oğlu – oğlu Hasan.

3o. Sədi Şahməmməd oğlu – oğulları Qoca, Cəfər, Qocanın oğulları Səfər, İsmayıl.

31. Xəlil oğlu Pənah oğlu – Namaz, qohumu Oruc, onun oğlu Qələm.

32. Bayram Arıx Qulu oğlu.

33. Qaraməmməd oğlu Daşdəmir – qohumu Oruc.

34. Qara Namaz Allahverdi oğlu – oğlu Musa, qardaşı Nağdalı, onun oğulları Allahverdi, Əhməd.

35. Oruc Alı oğlu.

36. Əhməd Söyün oğlu – oğlu Söyün, qardaşı Hasan, onun oğlu Alı.

37. Musa Məmməd oğlu – oğlu Məmməd.

38. Molla Məmmədqulu İmanqulu oğlu – oğlu İmanqulu, qardaşı Qaraca.

39. Bayram Nəbi oğlu – oğulları Rəcəb, Namaz, qohumları Nəbi, Qurban.

Qeyd: Siyahıda (?) işarəsi oxunmayan hərfləri göstərir. Anlaşılmaz ad və hərflər də (?) işarəsi altında verilir.

Mənbə: Rəşid Faxralı “Oğuz eli Faxralı

 

Hörmətli, eloğullar!

Yuxarıdakı siyahıda ulu babanızın adı varsa, o zaman “[email protected]” ünvanına bu barədə nəslinizi göstərməklə məlumat verməyi Sizdən xahiş edirik. Biz həmin şəxsin aid olduğu nəsli siyahıya əlavə edəcəyik.

 

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur