Hüseynqulu Məmmədlinin qeydləri

1931-ci il represiya qurbanları (Aşır oğlu Mehralının, Təhməzqulu oğlu Mirzəlinin güllələnməsi)

 

Rəşid Faxralının qeydləri

Sürgün ağrı-acısı çəkmiş faxralılar

 • Abdı Mikayıl oğlu
 • Alı oğlu Abbas
 • Ayvaz oğlu Alı
 • Amaşov Həsən Hüseynəli oğlu
 • Aşıroğlu Rəhim
 • Aşıroğlu Alı
 • Aşıroğlu Məhəmməd
 • Aşıroğlu Xoca
 • Bayramalı İbrahimxəlil oğlu
 • Bədəl Abdı oğlu
 • Bədəl Xəlil oğlu
 • Hümbət oğlu Süleyman
 • Hüseynov Alı
 • İsmayıl Məşədi Səməd oğlu
 • Kamal Tanrıverdi oğlu
 • Qasımoğlu Haqverdi (Aşırlı)
 • Qara Məşədi Gülməmməd oğlu
 • Qocaların Əhməd
 • Qurbanov Qurban
 • Nadir Nəsib oğlu (Ətraflı məlumat üçün bu linki klik edin)

 • Məsim öyünün Ayvaz
 • Musa Pənah oğlu
 • Molla Qurban
 • Molla Mahmud
 • Nadir Təhməzqulu oğlu
 • Dəli Söyün
 • Dostu Bayramalı oğlu
 • Nağıların Məhəmməd
 • Nağıların Məhərrəm
 • Dünyamalı Tanrıverdi oğlu
 • Oruc Məşədi Gülməmməd oğlu
 • Orucov Dünyamalı
 • Orucov İmaməli
 • Əlizadə İsrafıl
 • Güllü Təhməzqulu qızı
 • Rəhim Molla Qurban oğlu
 • Təhməzqulu Mirzəli oğlu
 • Şamıl Murtuzəli oğlu
 • Şeyx Molla Qurban

 

Güllələnənlər:

 1. Aşır oğlu Mehrəli
 2. Təhməzqulu Mirzəli oğlu
 3. Mirzəli Təhməzqulu oğlu
 4. Molla Qurban
 5. Rəhim Molla Qurban oğlu

Mənbə : Rəşid Faxralı –  “Oğuz eli Faxralı”

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur