Nəsil barədə Hüseynqulu Məmmədlinin qeydləri

Alqullar (Abış öyü, Endirlər) çox güman ki, bu tayfalar Muğanda – Mildə ad ad eyniliyi olan kəndlər və tayfalarla əlaqədardır.

Hazırda İmişli rayonu ərazisində olan Alqullar kəndi ilə Faxralıdakı Alqullar tayfası arasında tarixi əlaqə ola bilər.

Mənbə : Hüseynqulu Məmmədli (Məmmədov) – “Görüm Faxralının biri olsun beş…”

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur