Faxralıya gələn, məskunlaşan sonuncu Əsmələr nəslidir. Bu nəsil əslən Çürük Qəmərridən olub, XX əsrin əvvəllərində Əsmələr kəndinə, oradan da Faxralıya köçüblər. Nəslin adı da bununla bağlıdır.

Qəmərri, Poladdı, Qazaxlı, Kələşdi, Baytallı, Alğullar, Həvillər, Pənahlılar, Sədilər, Qara Usuflu (Poladdı) nəsilləri Faxralıya Qazaxdan gəliblər.

Mənbə : Rəşid Faxralı –  “Oğuz eli Faxralı”, Bakı – 2002.

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur