Nəsillərin aşağıdakı siyahısı Qulu Əhməd oğlu Hüseynovun (Gön Alılar) məlumatları əsasında hazırlanmışdır:

1.Dəryahlı nəsli və kök qohumları:

 • Xudu öyü
 • Əkbərli
 • Şeşəpapaqlar
 • Daqqalar
 • Babakişi öyü
 • Kor Çobanlar
 • Üç daşdar

2.Dostulu, kök qohumları:

 • Koxallı
 • Nuru öyü
 • Vəli öyü
 • Alcəfər öyü

3.Səfqulular, kök qohumları:

 • Yahalar
 • Məmmədbağır öyü
 • Güllər
 • Novruz öyü
 • Hacı öyü
 • Vəlixanlı

4.Keçili, kök qohumları: 

 • Mahmudlar
 • Bayrışlar
 • Orucunnular
 • Osmanlı Daşdəmirin öyü
 • Şair Nəbinin öyü

5.Söyün öyü, kök qohumları:

 • Ayvaz öyü
 • Hasan öyü
 • Əhməd öyü
 • Gön Alılar
 • Osman Süleymanlar
 • Yerəbaxanlar
 • Usub öyü
 • Emin öyü
 • Şərif öyü
 • Abdı öyü
 • Qara Söyünlər
 • Qara Musalar
 • Eyib öyü
 • Bacanlar

6.Qasımlı, kök qohumları:

 • Şamratdı
 • Alı öyü

7.Budaqlı, kök qohumları:

 • Boz Məhəmmədin öyü
 • Kikkidi Məhəmmədin öyü
 • X. Əhmədin öyü
 • Qumaralar
 • Minalılar
 • Teşərə Xalının öyü
 • Məməşdər
 • Əsgərlər
 • Məmiddər
 • Möylələr
 • Alməmmədli
 • Dəlləhli
 • Budoğlu Qarıvın öyü

8.Molla Əhməd öyü, kök qohumları:

 • Aşıxasanlar
 • Ağamməd öyü

9.Gödəkli 

 • (Qənbər və Məmməd)
 • (Sonrası Alğullar)

    Kök qohumları:

 • Abış öyü
 • Endirlər
 • Cimlər
 • Çobanın öyü
 • Mustafa öyü
 • Kərim öyü
 • Cananlar
 • Qənbərli
 • Osmanın öyü

10.Balaməmmədli, kök qohumları:

 • Hümbət öyü
 • Kök Namazın öyü
 • Şönnülər
 • Çolaxlı
 • Qubuş öyü
 • Qırıx Mustafanın öyü
 • Alcəfər öyü

11.Veylər, kök qohumları:

 • Məşədi Feranın öyü
 • Qara Bədəllər
 • Molla Qurbanın öyü
 • Şahnazarın öyü
 • Abbasovlar
 • Qəqinin öyü
 • Həbilər
 • Qarammətdər
 • Çarğatlar

12.Rəhili, kök qohumları:

 • Zamanlı
 • Quyraxlı
 • Alqazaxlar
 • Zim Qurbanın öyü
 • Cuqqular
 • İsgəndərin öyü

13.Sədili, kök qohumları:

 • Xəlfələr
 • Quvu öyü
 • Şəhverdi öyü
 • Qocalar

14.Poladdı (kəndin yuxarısındakı), kök qohumları:

 • Dadaşlar
 • Alqayıtlar
 • Xondallar
 • Məncilər
 • Padılar

15.Baytalı, kök qohumları:

 • Həvillər
 • Kaxılar

16.Qurbanalılar, kök qohumları:

 • Hüseynqulular
 • Əhmədalılar
 • Qara öyü
 • Mehdi öyü
 • Nabad öyü

17.Vərzalar, kök qohumları:

 • Qara Mollalar
 • Qara Xıdırlar
 • Çöllü öyü
 • Şandılın öyü
 • Bəkir oğlu Nəbinin öyü

18.Babaşlı, kök qohumları:

 • Omar öyü

19.Ramazan öyü, kök qohumları:

 • Xaçoylar
 • Hakqulular
 • Dəmirçi Əlləzin öyü

20.Göyüş öyü, kök qohumları:

 • İman öyü
 • Nalbənd Əhmədin öyü
 • D. Əlləzin öyü

21.Amaş Alının nəsli, kök qohumları:

 • Amaşlı
 • Alverdi öyü
 • Məsim öyü
 • Zurablı

22.Poladlı (kəndin aşağısındakı), kök qohumları:

 • Ximiddər
 • Ərə Nəsibin öyü
 • Kosa Usubun öyü

23.Hasanlı, kök qohumları:

 • Təhməzqulunun öyü
 • Mahmudalılar
 • Yavaşhasannar

24.Qazaxlı, kök qohumları:

 • Hüseynin törəmələri (Məhəmməd, Alı)
 • Mikayılın törəmələri (İsmayıl, Hasan, Avdı)

25.Yavıxlı, kök qohumları:

 • K. Tanırverdinin öyü
 • Xasılar
 • Həmzələr

26.Göyüş öyü (arx üstü), kök qohumları:

 • Adgözəllər
 • Ayvazlılar

27.Aşırlı

28.Bədəlli

29.Tamlar, kök qohumları:

 • Mustular

30.Nağılar, kök qohumları:

 • Məmiş öyü

31.Musalar, kök qohumları:

 • Ayvazovlar-Quş Ayvazlar
 • Kələli

32.Nəsib öyü, kök qohumları:

 • Babaş öyü

33.Qıcılar, kök qohumları:

 • Qəndillər

34.Kələşdi, kök qohumları:

 • Qara Maşadılar 

Tək nəsil və ailə kimi məskunlaşanlar

 • Qalayçilər
 • Xudatlar
 • Xosurlar
 • Mazanlar
 • Əsmələr
 • Ayrımlar
 • Təhlələr
 • Oruc öyü
 • Aşıq Müsəllimin öyü
 • Savışın öyü
 • K. öyünün Axverdi
 • Alpaşa öyü
 • Ələşrəfin öyü
 • Hallavarın öyü
 • Cavad öyü
 • M.Kazımım öyü
 • Çeqi Alı
 • Tat Söyünün öyü
 • Xəmməd Alının öyü
 • Tat Əlinin öyü
 • Uzun Ələkbərin öyü
 • Pircənin öyü
 • Üzeyir oğlu Söyün
 • Dəllək Musanın öyü
 • Ləzgi Muxtarın öyü
 • Sarvan Bayramın öyü

Mənbə : Allahverdi Kərimov –  “Faxralı kəndinin tarixi haqqında yaddaş kitabçası

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur