1920-1921-ci illərdə Gürcüstanda Sovet hakimiyyəti qurulana qədər Faxralıda təxminən aşağıdakı tayfalar yaşayırdılr:

 1. Hasanlı
 2. Alqullar, Abış evi, Cimilər, cananlar, Endirlər
 3. Qazaxlı
 4. Qurbanlılar, Əhmədalılar, Nabadoğulları
 5. Aşırlı
 6. Dərgahlı (Şeşəpapaqlar, Xuduöyü, Daqqalar, Əfgərli və s.)
 7. Quyraxlı, Zamanlı
 8. Çöllüöyləri, Vərzalar, Qarabədəllər
 9. Güllər, Hacı Molla Oruclar, Yahyalar, Mollaöyü, Novruzöyü
 10. Keçili, Mahmıdlar, Orucunnu, Bayrışdar
 11. Alməmmədli (Bədəlli, Məməşdər-Teşərələr)
 12. Amaşdı, Məsimoğulları
 13. Baləmmətli, Qubuş evləri
 14. Babaşdı, Nəsib öyü, İramazan öyü
 15. Baytallı
 16. Kələli, hasan öyü, Ayvaz öyü, Şirrətdi
 17. Qasımlı, Şamratdı
 18. Alqazaxlar, İskəndərlər, Tamılar
 19. Göyüşdər
 20. Adgözəllər
 21. Kovxalılar, Nurular
 22. Vəlxanlı
 23. Şahbuzlar
 24. Ayrımlar
 25. Təhlələr
 26. Nağılar
 27. Həvillər
 28. Qalayçılar
 29. Xəlfələr, Sədilər
 30. İmannı
 31. Qusayvazlar
 32. İveylər (Qarammədli və s.)
 33. Qəmbərli, Poladlı, Fatoylar
 34. Budaxlı, Kələşdi
 35. Gödəklər…

Mənbə : Hüseynqulu Məmmədli (Məmmədov) – “Görüm Faxralının biri olsun beş…”

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur