1953-cü ildə Faxralının nəsillərinin Musa Güllər tərəfindən tərtib edilmiş siyahısı aşağıda göstərilir:

Qurvanalılar
Nabad oyu
Huseynqulular
Mehdi öyu
Qara Əhmədin öyü
Tamılar
Keçəl öyu
Xudatdar

Molla öyü
Aşıqlar

Koxallı
Nurular
Alcəfər öyü
Vəli öyu

Ramazan öyü
Dəmirçi Əlləzin öyü
Qovut Məhəmməd
Haqqulular
Xaçoylar

Babaşlı
Məmmədin öyü

Qazaxli
Hətəmin öyu

Hasanlı
Seyid Səmədin öyu
Museyvin öyu

Yavıxlı
Xasılar

Ayvaz öyü
Əhməd öyü (Abdı öyü )
Omar öyü
Hasan öyü
Gönalılar
Yusub öyü
Yerəbaxanlar
Şərif öyü
Əfəndi öyü

Alməmmədli
Məməşdər
Hümbət öyu (Məmiddər )
Teşərələr
Dəlləkli

Budaqlı
Körüyün öyü
Qazqannar
Boz Məmməddər
Əsgərlər
Futbol Namazin öyu

Göyüşlər
İmanlı
Əsədullahın öyü
Səmədovun öyü

Dəryahlı
Xudu öyü
Əfkərli
Şeşəpapaqlar
Vızıtdılar

Balaməmmədli
Çolaqlı
Qubuş öyü
Hümbət öyü

Algulular
Qara Mashadılar
Endirlər
Canannar
Abısh öyü

Musalar
Quş Ayvazdar

Veyilər
Qara Bədəllər
Molla Qurbanın öyü
Qaramməd öyü
Cargatılar
Həbilər

Keçili
Bayrışdar
Mahmuddar
Orcunnar
Şair Nəbinin öyü

Babaşlı
Nəsib öyü
Omar öyü

Güllər
Hacı öyü
Novruz öyü
Avedin öyü
Yahalar
Məmmədbagır öyü

Iskəndərlər
Algazaxlar
Zim Qurbanın öyü
Cırtoylar
Şaxa…nım Abbasın öyü
Cuqqular
Zamanlı

Kələşdi
Göyüş öyü (arx üstü)
Adıgözəllər
Dəllək Mollanın öyü

Amaşdı
Zurablı
Alverdi öyü
Məsim öyü

Baytallı
Kaxılar
…illər

Dadaşdar
Poladlı
Algayıdın öyü
Padılar
Fatoylar
Çopur Məmmədin öyü
Xondalın öyü

Mənbə: Güllər nəslinədən Kamran Güllərin məlumatları əsasında

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur