Layihənin rəhbəri – Cavanşir Hüseynov

Redaktor –  Rəşid Hüseynov

Məsləhətçilər:

Texniki heyət:

Foto və video müxbir:

  • Dünyamalı Məmmədov
  • Ali Ağayarov

Sosial şəbəkələr:

  • Gəray Baytalov
  • Elşən Orucov
  • Murad Əliyev
  • Mustafa Hüseynov

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur