Molla Əsədullah (Göyüş öyü)

Əsədullah Əhməd oğlu Əhmədov – zamanında Faxralı kəndinin mollası olub.  O, mədrəsə təhsili alıb. Eyni zamanda, cavan vaxtlarında dülgərlik sənəti ilə də məşğul olub.

Onun barəsində əlavə məlumat olarasa [email protected] e-mailinə göndərməyi Sizlərdən xahiş edirik.

REDAKTOR

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur