Nürəddin Faxralı (Aşıq Nəsibin oğlu)

Nürəddin Faxralı – Aşıq Həsənin nəvəsi Aşıq Nəsibin oğlu, “Yurd sevgisi” qəzetinin baş redaktorudur.

Börçalıdır elim, obam,
Faxralıdır yurdum, yuvam.
Nürəddinəm, el oğluyam,
Ellər məni yaşadacaq.

REDAKTOR

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur