Esmira Məmmədəli qızı Qurbanova

ELM SİRLƏRİN AÇARIDIR

Ulu peyğəmbərimizin yaxın adamları – “Ey Allahın peyğəmbəri, dünyada görülən iş­lərin ən yaxşısı nədir?” – deyə ondan soru­şan­da  Peyğəmbər cavab vermişdir: “Elm öyrən­mək”.

Böyük Nizami Gəncəvi isə belə deyib:

Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs,
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.

Bəli, dünyanın hər bir sirrinin açarı elmdədir. Bütün çətin­lik­lər elmlə dəf olunur, bütün uğrurların kökündə məhz elm durur. Elmsiz insan bu dünyada heç nəyə yaramayan bir varlıqdır.

Doğma Faxralımın yetirmələri arasında Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda da yaxşı tanınan nüfuzlu elm adam­ları çox­dur və mən onlar  haqqında indiyədək çox yazmışam. Hər də­fə də elimizə-obamıza, Borçalımıza şərəf gətirən belə ziyalı­lar­dan, alim­lərdən yazanda qəlbim sevinc­dən dağa dönüb, qürur his­si duy­muşam. Doğma yurdumla öyün­müşəm ki, onun belə öv­lad­ları var. Bu gün faxralıların səsi dünyanın bir çox ölkələrindən gəlir. Avropa ölkələrində, Amerikada nüfuzlu universitetlərdə təh­­sil alan və çalı­şan eloğlularımız sözün əsl mənasında qürur mən­bəyidir. İkiqat sevin­dirici haldır ki, bunların arasında qadınlar da az deyil.

Hər zaman düşünmüşəm ki, doğulub boya-başa çatdığı el-oba üçün layiqli övlad ola bilməyən Vətən üçün də faydalı bir iş görə bilməz. Son illərdə yaradıcı fəaliyyətimin əsasını məhz eli­mizin ləyaqətli övladları haqqında publisistik oçerklərin təşkil etməsi də təsadüfi deyil. Mən də çalışıram ki, ana yurdum Fax­ra­lının, Borçalının adını hər yerdə ucal­dan­ları eloğlularıma daha yaxından tanıdım. Elə bu yazıda da onlardan biri – gənc olmasına baxmayaraq artıq özünə müəyyən bir karyera qura bilmiş bir elqızım haqqında söhbət açmaq istəyirəm.

Esmira Məmmədəli qızı Qurbanova 1979-cu il dekabrın 25-də Gürcüstanda – Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində mü­əllim ailəsində ana­dan olub. Orta təhsilini də burada alıb – 1987-ci ildə Faxralı orta mək­tə­bində birinci sinfə gedib,  1997-ci ildə həmin məktəbi əla qiymətlərlə bitirib.

Dünya klassiklərindən birinin əsərində belə fikir diqqətimi çəkib: qadınların real işlərdən xoşu gəlir. Esmira da orta məktəbi bitirdikdən sonra gələcək həyatını xəyallar üstündə yox, reallığa əsaslanıb qurmağa qərar verib. Hər şeydən əvvəl ali təhsil almaq qərarına gəlib. İxtisas seçimində də tərəddüd etməyib. Həkim olmaq istəyib. Qadın üçün bundan şərəfli, bundan müqəddəs peşə nə ola bilər ki?! Dünyanı qansız-qadasız, savaşsız görmək istə­yən, insan­lara ancaq sağlam həyat arzulayan bir şəxsin özünün eyni zamanda insanların sağlamlığı keşiyində dayanmasından gözəl bir işmi var.

Esmira Qurbanova bu duyğularla, gələcəyə yönəlik müqəd­dəs arzularla Bakıya gəlib, 1998-ci ildə qəbul imtahanında yük­sək bal toplayaraq N.Nəri­manov adına Azərbaycan Dövlət Tibb Univer­sitetinin Müalicə-profilaktika fakültəsinə daxil olub. Tələ­bəlik illə­rində universitetin ictimai həyatında fəal olub, tələbə-elmi cəmiy­yətinin xətti ilə elmi araşdırmalar aparıb, konfrans­lar­da iştirak edərək diplomalara layiq görülüb. 2004-cü ildə həmin fakültədə təhsilini uğurla tamamlayraq universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Uni­ver­siteti bitirdikdən sonra E.T.Abbasov adına Onkologiya dispan­serində birillik internaturada olub, bura­nı da fərqlənmə ilə bitirb.

İnternaturadan sonra artıq gənc həkim kimi müstəqil həyata atılıb. İnsanların sağlamlığı keşiyində dayanmağa başlayıb. Am­ma təhsilini davam etdirməyi də unutmayıb. 2005-ci ildə Azər­baycan Tibb Univer­site­tinin II cərrahi xəstəliklər kafedrasında klinik ordinatura keçib. 2007-ci ildə həmin kafedrada astpiran­tu­raya qəbul olunub. Esmira Qurbanova “Qaraciyərdən kənar od yollarının proksimal strikturasının cərrahi müali­cəsinin yaxın və uzaq nəticələri” mövzusunda elmi axtarışlara başlayıb. Artıq təd­qi­qat işini yekunlaşdırıb, yaxınlarda dissertasiyanı müdafiə edə­cək.

Tibb elmləri doktoru, professor Surxay Hadıyev onun apar­dığı elmi-tədqiqat işini yüksək dəyərləndirir: “Esmira gənc və pers­pektivli bir mü­tə­xəssidir. Hələ tələbəlik illərindən ona dərs deyən müəllimlərin diqqətini cəlb edib, tələbə-elmi cəmiyyətinin işində fəallığı ilə seçilib. Elmə olan marağı sonsuzdur. Daim ax­ta­rışdadır. Yorulmaq, işdən usanmaq kimi xa­rak­terlər ona yaddır, zəhmət­keş­dir. Bunun nəticəsidir ki, elmi işini də yüksək səviy­yə­də həyata keçi­rə­rək yükunlaşdırıb. Mən onun gələcəyinə böyük ümid­­lər bəs­lə­yirəm. İnanıram ki, onun daha böyük uğurları  hələ qabaq­dadır.”

Orta məktəbdə Esmiranın biologiya müəllimi olmuş Bahar xa­nımın de­dik­lərindən: “Esmira hələ orta məktəbdə oxuyarkən çalış­qanlığı ilə yaşıd­la­rın­dan seçilirdi. Bütün fənləri əla oxu­yur­du, amma biologiya fənninə marağı daha çox idi. Bu da artıq hələ orta məktəbdə ikən özünün gələcək həyat yolunu müəyyənləş­dirməsi ilə bağlıydı. Həkim olmaq istəyirdi. Arzusuna da çatdı. Bu gün mən onun uğurla­rı­na çox sevinirəm. Həm də ona görə sevinirəm ki, o, tibb universitetini bitirməklə kifayətlənmədi, təhsilini davam etdirdi. Faxralı alimlərinin sırasında onun da adı çəkiləcək. Bir müəllim üçün öz yetirməsinin uğurlarını görmək­dən şirin şey nə ola bilər dünyada?! Esmiraya elmin çətin yolla­rında daha böyük uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, o, bundan sonra da bizi sevindirəcəkdir”.

Esmira, istər orta məktəbdə, istərsə də tibb universitetində ona dərs demiş müəllimlərinin zəhmətini heç zaman unutmur, hər zaman onlara böyük hörmət və ehtiramla yanaşır.  Bu mərtəbəyə yüksəl­mə­sində böyük zəhmətləri olmuş kimya elmləri namizədi Arif  Bədəlov və biologiya elmlər namizədi Dilarə İsayevanın xidmətlərini isə  əvəzolunmaz sayır. Ədəbiyyat müəllimi Fatma Aslan qızını isə savad­lı, səviyyəli müəllim kimi həmişə minnət­dar­lıqla xatırlayır.

Viktor Hüqo deyir ki, “”Qadınlar zəifdir, amma analar qüv­vətlidir”. Bir həkim kimi insanların sağlamlığı keşiyində dayanan Esmira Qurbanova da belə qüvvətli və mehriban analardandır – iki oğul anasıdır. Həyat yoldaşı Tofiq Bilal oğlu Abdullayev də həkimdir, Mərkəzi klinikada uzman-tramatoluqdur.

Mənbə : Səməndər Məmmədov –  “Faxralılar”, Bakı – “Elm və təhsil” – 2017, I kitab.

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur