Nadir Mənsur oğlu Babaşov

Nadir Mənsur oğlu Babaşov – 15 may 1934-cü ildə Gürcüstan respublikasının Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub.

1944-cü ildəFaxralı orta məktəbini bitirib.

1953-cü ildəTürkmənistan respublikasının Kaska şəhərində 4 il Sovet Ordu sıralarında hərbi xidmət edib.

1960-cı ildə Tbilisi Dəmir Yol Tikinti idarəsində briqadir vəzifəsində çalışıb.

1963-1988-ci illərdə isə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Bolnisi rayon milis şöbəsində işləyib.

Hal-hazırda təqaüddədir. 2 oğul (Oqtay, Nəriman), 1 qız atasıdır.

 

 

REDAKTORDAN

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur