Nazxanım Rüstəm qızı Hümbətova

Nazxanım Hümbətova ilə görüş

Nazxanım Rüstəm qızı Hümbətova 21 yanvar 1919-cü ildə Faxralıda anadan olmuş, Balaməmmədli nəslindəndir. Atası Faxralınln adlı-sanlı kişilərindən olub – Rüstəm Hümbət oğlu Məmmədov (o, Qaçaq Rüstəm kimi də tanınır).

O, Faxralıda təhsilin ilk dövrlərində latın qrafikası ilə dərs deyən müəllimələrdən biri olmuşdur.

Nazxanım xanım, 28.11.2017-ci ildə 98 yaşında vəfat edib.

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur