Nəbi Ayvazov

Nəbi Ayvazov (1914-2002)

Dağlar

Yaz gələndə həsrətim tək,
Əriyəcək buzun dağlar.
Sızqı çıxıb göyərəndə
Mələyəcək quzun, dağlar.

Ağuşunda gen sinəndə,
Yorğun yolçu isinəndə,
Boran, çovğun silkinəndə
Yaman dönür üzün, dağlar.

Yaz ağızı dəstə-dəstə
Gələnlərdən ülfət istə.
Xəstə qonaq dönməz xəstə,
Məlhəm olar üzün, dağlar.

Kəkliklərin qonar, uçar,
Başlarını öpər, qucar.
Göz dodurar, könül açar,
Yal yamacın, düzün, dağlar

Nəbi səndə bir yarpaqdı,
Nə deyrsə düzdü, haqdı.
O da köçsə, bir qonaqdı,
Nə olacaq sözün, dağlar?

Mənbə: Rəşid Faxralının “Oğuz eli Faxralı” kitabından

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur