Sədrəddin Səməd oğlu Namazov 

Sədrəddin Səməd oğlu Namazov 

YANAR ÜRƏK Onun barəsində nəsə yaz­maq mənim üçün həm çətindir, həm də asan. Çətindir ona görə ki, Faxralı tək bir ağır eldə dün­yaya göz açıb, sonralar nəinki təkcə bu kənddə, bütünlükdə Borçalıda ad-san, böyük nüfuz qazanaraq hörmət sahibi olmuş, hələ gənc yaşlarından ağsaq­qal­lıq zirvəsinə ucalmış bir adam haqqında söz demək böyük məs­uliyyət tələb edir. Asandır

Ətraflı

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur