Rəşid Faxralı, “Oğuz eli Faxralı” tarixi, bədii, etnoqrafik kitab

Bu kitab  Faxralının özümlü, bənzərsiz xarakterinin, ömrü Faxralıya ad olanların cəsarətinin, mərdliyinin, hazırcavablığının, masqaralığının… rəmzi olan hadisələrin, əhvalatların yaddaşıdı… Faxralı dağlara mətərislənib, qayalara söykənib, sıx meşələrlə əhatələnib. Hər dağının, qayasının, meşəsinin, talasının, cığırığının, izinin, çeşməsinin, bulağının adının öz yozumu var. Bu kitab Faxralının yer-yurd adları haqqında bilgidi…         Şöhrəti zaman-zaman şəriksiz olan

Ətraflı

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur