Həmyerlimiz Xəlilov İsa Əli oğlu Azərbaycanın “Əməkdar müəllim”i adına layiq görülüb

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Texniki Universitetinin əməkdaşlarına fəxri adların verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb

Azərbaycan Texniki Universitetinin 70 illiyi münasibətilə Azərbaycanda mühəndis kadrlarının hazırlanması və texniki elmlərin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Texniki Universitetinin bəzi əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilib:

“Əməkdar müəllim”

Xəlilov İsa Əli oğlu – Azərbaycan Texniki Universitetinin prorektoru.

REDAKTORDAN

Faxralı.com saytında yerləşdirilən məlumatlar Hüseynqulu Məmmədli, Səməndər Məmmədov, Rəşid Faxralı, Allahverdi Kərimovun müəllifi olduğu 8-dən çox kitab və digər mənbələr əsasında tərtib olunmuşdur